usługi genealogiczne, poszukiwanie przodków, poszukiwanie dokumentów


NIE POBIERAMY OPŁAT WSTĘPNYCH I DODATKOWYCH

PŁACISZ TYLKO ZA EFEKT POSZUKIWAŃ !

 

Czym się zajmujemy

Sporządzamy profesjonalne genealogie rodu i rodziny. Na podstawie krótkiej rozmowy oceniamy możliwość odnalezienia krewnych i wedle wskazania Klienta opracowujemy genealogię w wybranym wariancie. Oferujemy genealogię rodu lub rodziny. W ramach genealogii rodu sporządzamy wywód przodków w linii prostej, w ramach genealogii rodziny zaś wywód krewnych wstępnych oraz krewnych linii bocznych. Standardowa genealogia obejmuje podstawowe informacje o przodkach tj. m. in. data urodzenia, śmierci, określenie małżonka, dzieci, zawód, sprawowany urząd, miejsce zamieszkania. Na życzenie Klienta zakres ten może być rozszerzony np. o informacje o posiadanym majątku. Genealogię sporządzamy w wybranej przez Klienta formie: (do wyboru: informacja, książka w skórzanej oprawie, baza elektroniczna, forma plastyczna). Ponieważ jesteśmy legalnie działającym przedsiębiorstwem zlecenia realizujemy na podstawie umowy i wystawiamy na nie fakturę VAT. Ponadto posiadamy polisę OC oraz wpis do rejestru przechowawców akt gwarantujący właściwe postępowanie z danymi osobowymi. Można nas znaleźć w bazach  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

       

 

Jak to robimy

Poszukujemy informacji w archiwach państwowych - centralnych i terenowych, na plebaniach kościołów, czasem również na cmentarzach. Kompletna dokumentacja fotograficzna załączona jest do finalnego opracowania, które Klient otrzymuje w formie rozbudowanej aplikacji internetowej z możliwością przeglądania dokumentów oraz tłumaczeń. Aplikacja oraz tłumaczenia wliczone są w cenę usługi i nie pobieramy za nie dodatkowego wynagrodzenia. Nie pobieramy opłat wstępnych, nie rozliczamy hoteli, ani przejazdów na koszt Klienta. Całościowa cena jest sumą ilości odnalezionych osób oraz jednorazowego ryczałtu za wyjazd. Dodatkowo płatne są jedynie opracowanie książki w oprawie skórzanej oraz innej formy plastycznej (np. obrazu, rzeźby, fresku).

 

CENNIK USŁUG GENEALOGICZNYCH

 

Rodzaj usługi

Cena brutto

Informacje o osobie* (tłumaczenia w cenie)


Komplet informacji z aktami (tłumaczenia w cenie)


Ryczałt za wyjazd (płatny jednorazowo)

od 150,00 zł za osobę


od 300,00 zł za osobę


615,00 zł


Forma opracowania:

- elektroniczna (płyta z bazą i drzewem genealogicznym) - bezpłatne

- książka w oprawie skórzanej (dodatkowa opłata)

- forma plastyczna (dodatkowa opłata)


*zestaw podstawowych informacji bez aktów: imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, data i miejsce ślubu, dane małżonka, data i miejsce śmierci.

 

Podstawowe pojęcia genealogiiGenealogia [gr., ‘rodowód’],
nauka pomocnicza historii badająca stosunki pokrewieństwa między ludźmi; zajmuje się ustalaniem filiacji, określaniem dat narodzin, ślubu i zgonu.

Genealogia rodziny (familia)

Usługa ta obejmuje sporządzenie wywodu krewnych wstępnych oraz krewnych linii bocznych.

Genealogia rodu (gens)
Usługa to obejmuje sporządzenie wywodu przodków (wstępnych) w linii prostej.

Filiacja
(od łac. filiatio – wywodzenie syna od ojca) – to rodzaj stosunku genealogicznego zachodzącego pomiędzy dwiema osobami, z których jedna pochodzi od drugiej.

Koicja
(od łac. coitus, coitio – 'spółkowanie, stosunek płciowy') − rodzaj stosunku genealogicznego zachodzącego pomiędzy dwiema osobami płci przeciwnej (tj. kobietą i mężczyzną) a przejawiającego się w związku, którego celem jest spłodzenie i wydanie na świat potomstwa.

 

Antenaci

antenaci [łac. ante ‘przed(tem)’, natus ‘urodzony’], przodkowie, zw. też wstępnymi (ascendentami); w przeciwstawieniu do potomków, zw. zstępnymi (descendentami).

 


Tłumaczenia i transliteracje historycznych aktów

(w ramach usługi genealogicznej tłumaczenia są bezpłatne !)

  • język rosyjski - od 200,00 zł brutto / strona

  • język niemiecki (kurrentschrift) - od 200,00 zł brutto / strona

  • język łaciński - od 250,00 zł brutto / strona

  • język staropolski - do 250,00 zł brutto / strona 

    Zadzwoń: 793 697 153 / 42 682 85 35 lub napisz biuro@archivia.com.pl